Ergonomics Supervision

ERGONOMICS SUPERVISION NETWORK

 

The Ergonomics Supervision Network

is a network within NES formed by ergonomists from the Nordic Supervision Authorities. We discuss, harmonize and coordinate our supervision and the application of the national regulations in the countries and the EU Directives on manual handling and work with display screen. We invite all interested within NES to participate and discuss issues of regulation and supervision.

 

At every NES Conference our aim is to organize a session or a workshop to present results and discuss current issues. At the IEA Triennial Congress 2009 in Beijing we organized a session on Nordic Supervision within the field of ergonomics with focus on legislation and inspections tools regarding manual handling. We plan to organize a session at the next IEA Congress which will take place 2012 in Recife, Brazil.

 

 

 

 

Rapport från NES nätverk för ergonomitillsyn, augusti 2008 – januari 2009

 

NES nätverk för ergonomitillsyn ordnade en workshop om riskbedömning på NES konferensen 2009 i Reykjavik. Deltagarna fick efter en presentation av det så kallade KIM-verktyget se en videofilm om bagagehantering på flygplatser och pröva verktyget för att bedöma risker för arbetstagaren att drabbas av ohälsa. Den praktiska delen av workshopen föregicks av presentation av tillsyns strategi för att förebygga belastningsbesvär med bedömningsmodellen grönt-gult-rött och olika insatser kring manuell hantering som görs vid de nordiska tillsynsmyndigheterna.

Efter konferensen höll nätverket ett 2-dagars möte. Finansiering av mötet skedde med pengar från Nordisk Ministerrådet.

 

På årets NES konferens i Helsingör kommer nätverket att anordna en dubbelsession ”Prevention of MSD by labour inspections”. Abstract bifogas, se bilaga 1. Efter konferensen kommer nätverket att ha möte på Arbejdstilsynet i Köpenhamn.

 

På IEA konferensen 2009 i Peking kommer nätverket att anordna ett så kallat invited symposium om tillsyn på ergonomiområdet med fokus på manuell hantering, ”Supervision within the field of Ergonomics – Legislation and inspections tools regarding manual handling”. Abstract bifogas, se bilaga 2.

 

 

Ruth Carlsson, ledare för NES nätverk för ergonomitillsyn

 

 

 

NES CONTACTS

 

NES President

Kasper Edwards, SAM

Email

 

Treasurer

Hanna Skoog Rowa, EHSS,

Email

 

Webmaster

Email

Copyright © All Rights Reserved